คริสปี้ครีม

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.KIO079)

ชั้น B ฝั่ง Central

B Floor