ไอเดีย ไอดู

ชั้น 3 (ห้อง : PLZ.3.FAS038)
ชั้น 3 zone Fashion
3 Floor