ไทม์ เดคโค

ชั้น G (ห้อง : PLZ.G.KIO045)
ชั้น G โซนโรบินสัน
G Floor