ซูชิ เดน

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.SHP010B)
ซูชิ บาร์
B Floor