เชสเตอร์

ชั้น B (ห้อง : SHP010A)

ร้านอาหาร

B Floor