โฟโต้พลัส

ชั้น 3 (ห้อง : PLZ.3.WOR004)
สตูดิโอถ่ายภาพ
3 Floor