พิซซ่า ฮัท

ชั้น B (ห้อง : SHP013B,14)

ร้านพิซซ่า

B Floor