เอสแอนด์พี เรสเตอร์รอง

ชั้น B (ห้อง : SHP017)

 ร้านอาหาร/เบเกอร์รี่

B Floor