เอ็มเค สุกี้

ชั้น B (ห้อง : SHP046-50)
ชั้น G (ห้อง : SHP063)

ร้านสุกียากี้

B Floor
G Floor