วรรษชลไหมไทย

ชั้น 3 (ห้อง : PLZ.3.FHS031)

ผ้าไหม, ผ้าไทย และเสื้อผ้าสำเร็จรูป

3 Floor