ไม้หอม สปา

ชั้น 3 (ห้อง : PLZ.3.FHS002)

สถานบริการความงามและสปา

3 Floor