สีฟ้า

ชั้น B (ห้อง : SHP023-24)

ร้านอาหารต้นตำรับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเรื่องเล่าผ่านเมนูอาหาร ตั้งแต่ยุคถนนราชวงศ์ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
"อย่าลืมสีฟ้าเวลาหิว" 

B Floor