สเตปโปร์ช็อป

ชั้น 3 (ห้อง : PLZ.3.FHS021)

จำหน่ายรองเท้าหนังแท้ และรับผลิตแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองได้

3 Floor