คัตสึยะ

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.SHP042A)

คัสึ รสชาติแบบเจแปนนิสสไตล์

B Floor