คุณเจน 2000

ชั้น B (ห้อง : SHP034)

ร้านอาหารไทย

B Floor