ไอเพ้นท์

ชั้น 3 (ห้อง : PLZ.3.ITK061)
รูประบายสี
3 Floor