เวียต - คุยซีน

ชั้น B (ห้อง : SHP037A)

ร้านอาหารเวียดนาม

B Floor