นารายณ์ พิซเซอเรีย

ชั้น B (ห้อง : SHP037B)

บุฟเฟต์พิซซ่า

B Floor