ขนมไทยระรินทร์ทิพย์

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK040)
ขนมไทย
B Floor