โอชายะ

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALS022)

ชานมไข่มุกและชาทั่วไป

B Floor