เซ็น

ชั้น B (ห้อง : SHP039-040A)

ร้านอาหารญี่ปุ่น

B Floor