ศิลป์แผ่นดิน...ถิ่นแม่หลวง

ศิลป์แผ่นดิน...ถิ่นแม่หลวง

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เปิดโอกาสให้ยังดีไซน์เนอร์กลุ่มสมาชิก Teen Club ได้แสดงศักยภาพการออกแบบกันอย่างเต็มที่ในงาน ศิลป์แผ่นดิน...ถิ่นแม่หลวง โดยนำผ้าลายขาวม้าจากร้านศิลปาชีพ 904 มาประยุกต์และตัดเย็บจริงเป็นชุดลำลองและชุดราตรี ซึ่งทั้งหมดที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากดีไซน์เนอร์ประจำร้านศิลปาชีพ 904 พร้อมกันนี้ยังดีไซด์เนอร์ ยังได้รับประทานใบประกาศนียบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร