งาน "สานต่องานพ่อสร้าง"

งาน

สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนแนวดิ่ง) ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในโอกาศนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ได้ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการจัดสวนแนวดิ่งล้อมเสาแนวดิ่ง Vertical Garden