Future Park Young Designer 2011

Future Park Young Designer 2011
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรี?รัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ศิลป์แผ่นดิน...ถิ่นแม่หลวง” เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่ง?ชาติ ประจำปี 2554 พร้อมทรงพระราชทานเกียรติบัตรให?้กับนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสุดท?้าย 12 ชุด ในการประกวด FuturePark Young Designer Contest "ผ้าลายขาวม้าไทย สู่แฟชั่นโลก" โดยใช้ผ้าลายขาวม้าของมูลนิธิศิ? ลปาชีพ 904 นำมาตัดเย็บ ทั้งนี้มี คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และคณะเฝ้ารับเสด็จ ที่ บริเวณ Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค