"หัตถศิลป์ แผ่นดินแม่ ครั้งที่ 2"

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต เปิดโอกาสให้ยังดีไซน์เนอร์กลุ่มสมาชิก Teen Club ได้แสดงศักยภาพการออกแบบกันอย่างเต็มที่ในงาน “หัตถศิลป์ แผ่นดินแม่ ครั้งที่ 2” นับเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นการนำผ้าลายขาวม้าจากร้านศิลปาชีพ 904 มาประยุกต์และตัดเย็บจริงเป็นชุดลำลองและชุดราตรี จำนวน 12 ชิ้นงาน  24 ชุด ซึ่งทั้งหมดที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากดีไซน์เนอร์ประจำร้านศิลปาชีพ 904 จากกว่า 100 ชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมกันนี้ยังดีไซด์เนอร์ ยังได้รับประทานใบประกาศนียบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร