Teen Club Rainy Season

Teen Club Rainy Season


Teen Club
พิเศษ!!  รวบรวมใบเสร็จ 500.-  ( ภายในวันเดียวกัน ) หรือชำระค่าสมัคร 100.- รับฟรี Earphone  Roller หรือ  ชุดสายรัดสายเกลียว จากปกติ (จากปกติรวบรวมใบเสร็จ 5,000.- ) 
         
การสะสมคะแนน

ทุก  2,000 คะแนน แลกรับ Flash Drive  8GB มูลค่า  850.-
     800  คะแนน  แลกรับ  Gift Voucher  มูลค่า  100.-
 1,600   คะแนน   แลกรับ  Gift Voucher  มูลค่า  200.-