EMTC Music Contest 2009

EMTC Music Contest 2009

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณอดิศักดิ์  บางโม ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันดนตรี “ Future Park  Teen Club  EMTC Music Contest 2009” ณ  Alive Park บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าฯ ฝั่งโรบินสัน