สิทธิพิเศษสำหรับบัตรสมาชิก Future Platinum และ Teen Club

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรสมาชิก Future Platinum และ Teen Club

โปรโมชั่นสมาชิกบัตรดูหนังฟรี เรื่อง Ant Man and the Wasp (Ant Man ภาค 2 ) 

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรสมาชิก Future Platinum และ Teen Club

รับสิทธิ์ดูหนังเรื่อง Ant  Man and the Wasp หรือ  Ant Man ภาค 2 รอบฉาย ศุกร์ที่ 13 ก.ค.61 เวลา 19.00 น.

 

เงื่อนไขจองสิทธิ์     

1,200 คะแนน แลกสิทธิ์ 2 ที่นั่ง

(จำกัด 4  ที่นั่ง/หมายเลขบัตรสมาชิก จำนวนจำกัด)

          แลกคะแนนที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Future Park ชั้น G และ Zpell ชั้น G และ ชั้น 2

 วันที่ 15 มิ.ย. - 8 ก.ค.61 เท่านั้น จำนวนจำกัด

โปรโมชั่นสมาชิกบัตรดูหนังฟรี เรื่อง Ant Man and the Wasp (Ant Man ภาค 2 ) 

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรสมาชิก Future Platinum และ Teen Club

รับสิทธิ์ดูหนังเรื่อง Ant  Man and the Wasp หรือ  Ant Man ภาค 2 รอบฉาย ศุกร์ที่ 13 ก.ค.61 เวลา 19.00 น.

 

เงื่อนไขจองสิทธิ์     

1,200 คะแนน แลกสิทธิ์ 2 ที่นั่ง

(จำกัด 4  ที่นั่ง/หมายเลขบัตรสมาชิก จำนวนจำกัด)

          แลกคะแนนที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Future Park ชั้น G และ Zpell ชั้น G และ ชั้น 2

 วันที่ 15 มิ.ย. - 8 ก.ค.61 เท่านั้น จำนวนจำกัด