แสดงบัตรรับสิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 ในเมนู Muteki Sunset

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรสมาชิก Future Platinum และ Teen Club แสดงบัตรรับสิทธิ์ซื้อ 1  แถม  1 ในเมนู Muteki Sunset

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรสมาชิก Future Platinum และ Teen Club

แสดงบัตรรับสิทธิ์ซื้อ 1  แถม  1 ในเมนู Muteki Sunset

วันที่ 15 ก.ย. - 31 ต.ค.61 ร้าน Muteki @Zpell ชั้น 2 

 

เงื่อนไข                 แสดงบัตรสมาชิกก่อนสั่งอาหาร และสำหรับทานที่ร้านเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนด