งาน "สานต่องานพ่อสร้าง"

งาน

สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 20 ทีม แบ่งเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ทีม Harmony of Different และชนะเลิศประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม ร้อยเรื่องพ่อ