แจ้งสิ้นสุดสิทธิประโยชน์สมาชิกบัตร Teen Club

แจ้งสิ้นสุดสิทธิประโยชน์สมาชิกบัตร Teen Club

แจ้งรายละเอียดเงื่อนไขสำหรับการยกเลิก Teen Club และ KTC Future
 
Teen Club
1. คะแนนของบัตรตัดวันที่ 31 ธ.ค.61 ตามปกติ
2. บัตรสมาชิก Teen Club มีกำหนดสิ้นสุดการใช้งานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในวันที่ 31 ธ.ค.61
3. สมาชิกที่มีวันหมดอายุหลังจากวันที่ 31 ธ.ค.61 จะได้รับสิทธิ์เปลี่ยนเป็นบัตรสมาชิก Future Platinum ได้ฟรี โดยสามารถนำบัตร Teen Club เดิมพร้อมบัตรประชาชน ไปรับที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค.62 เท่านั้น
4. สมาชิกที่มีวันหมดอายุก่อน 31 ธ.ค.61 กรณีที่มีคะแนนคงเหลือ 100 คะแนน ณ วันที่บัตรหมดอายุ ระบบจะต่ออายุบัตรให้ปกติ ก็จะได้รับสิทธิ์ตามข้อที่ 3
   ถ้านอกเหนือจากนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้เปลี่ยนบัตร ถ้าต้องการเป็นสมาชิกบัตร Future Platinum สามารถสมัครได้ตามเงื่อนไขของบัตร Platinum ทั่วไป
5. สมาชิก Teen สามารถรับสิทธิประโยชน์ การเข้า lounge สมาชิก หรืออื่นๆ โดยเข้ากลุ่มเป็น Teen Society สำหรับวัยทีนได้
6. สมาชิก Teen Pointer จะไม่ได้รับสิทธิ์เปลี่ยนเป็นบัตร Platinum ถ้าลูกค้าสนใจที่จะขายสินค้า ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องพื้นที่ขายได้ที่ คุณไฟท์ 02 958 0011 # 1028 
 
 KTC Future
1. สิ้นสุดการใช้สิทธิประโยชน์ที่ ศูนย์การค้า อาทิ lounge สมาชิก / ที่จอดรถพิเศษ / ส่วนลดร้านค้า ในวันที่ 31 ธ.ค.61
2. บัตรเครดิต KTC Future ยังคงเป็นบัตรเครดิตทั่วไปที่ลุกค้าสามารถถือได้ เพื่อรูดชำระสินค้าต่าง หรือรับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตตามปกติ  โดย KTC จะทำการออกบัตรใหม่เพื่อทดแทนบัตรใบเดิมก่อนที่บัตรใบเดิมหมดอายุ 
3. ถ้าลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC Future อยากเป็นสมาชิก Future Platinum สามารถสมัครบัตร Future Platinum ได้โดยแสดงบัตรเครดิต ระดับ Platinum ขึ้นไปสมัครฟรี (ซึ่ KTC FUTURE เป็นชื่อบัตร Platinum อยู่แล้ว)
 
Future Platinum
1.ปี2562 อนุโลมกฏการสมัคร โดยจากเดิม อายุ 25 ปีขึ้นไป เปลี่ยนเป็น อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่เงื่อนไขการสมัครอื่นๆคงเดิม เช่น ยอดซื้อ 30000 บาทภายใน 15 วัน หรือสมัครตามแคมเปญโปรโมชั่น ฯลฯ

 

 

 

เพิ่มเพื่อน