Teen Club's Teen Pointer
เงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า Teens Pointer

แจ้งสมาชิกตอนนี้ เปิดระบบลงทะเบียนแล้ว รบกวนกรุณากรอก E-mail ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการลงทะเบียนทุกเดือน

หมายเหตุ สมาชิกต้อง log in ระบบ ทุกครั้งถึงสามารถลงทะเบียนได้

*** แจ้งสมาชิก ถ้าลงทะเบียนแล้วขึ้นว่า Security Code ไม่ถูกต้องให้ กด F5 แล้วลงทะเบียนใหม่ครับ ให้ใช้ Google Chrome ในการลงทะเบียนครับ

รายละเอียดการลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าTeens Pointer

***สำหรับสมาชิกใหม่***

A 1 : รายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนจำหน่ายสินค้า (ตรวจสอบสินค้าที่จะนำมาขาย)
 

1.อายุระหว่าง 15 – 24 ปี  โดยเป็นสมาชิกบัตร Teen Club

(สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G100 บาท)
 

2. ส่งรายละเอียดสมาชิก

(ชื่อ – สกุล , สถาบันการศึกษา , อายุ , วันเดือนปีเกิด , ระบุ รหัส 5 ตัว สุดท้ายหลังบัตร สำหรับบัตรเก่า  , ส่วนบัตรใหม่ ให้ระบุรหัส 6 ตัว สุดท้ายหลังบัตร )

รายละเอียดสินค้า( รูปสินค้า , รูปผู้จำหน่าย , วิธีการทำ ที่เป็นงานไอเดีย ของตนเอง )

มาที่ Mail : sarawuth.s@futurepark.co.th
 

A 2 : รายละเอียดการลงทะเบียนในระบบจองพื้นที่ขาย

( สำหรับสมาชิกใหม่ และ สมาชิกเดิมที่ลงทะเบียนทุกต้นเดือน )
 

1.เข้าเว็บ www.futurepark.co.th   แล้วคลิก Member  Card  , คลิก Teen Club, คลิก Teens Pointer  และ เลื่อนลงมาด้านล่าง และ กรอกรายละเอียด ในช่องที่ระบบมีการสอบถาม ทุกช่อง  กดส่งข้อความ
 

2.เจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบรายการลงทะเบียนและทำการอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ โดยจะมีเมลล์ตอบกลับไปยังสมาชิกเพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลการลงทะเบียน
 

3.เมื่อได้รับเมลล์ตอบกลับ และต้องการเช็คเลขลำดับพื้นที่   ให้เข้าเว็บ www.futurepark.co.th   แล้วคลิก Member  Card  , คลิก Teen Club, คลิก ตรวจสอบการจองพื้นที่ (เช็คจากชื่อและรหัส สมาชิก )
 

4.ปิดการลงทะเบียนทุกวันศุกร์ของเดือน ภายในเวลา 15.00 น.  หลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 

5.เมื่อพบรายชื่อในระบบแล้ว ก็มาทำการจำหน่ายสินค้าในทุกวันเสาร์  และ จะมีการลงทะเบียนใหม่ ทุก ๆ ต้นเดือน

( วันอังคารแรกของเดือน โดยทำตามระบบA 2 ส่วน สมาชิกใหม่ ให้ทำตามระบบA 1 และA 2 )
 

A 3 : รายละเอียดอื่น ๆ ( สมาชิกทุกท่านจำเป็นต้องรับทราบ )
 

1.วันที่จำหน่ายสินค้า  :ทุก ๆ วันเสาร์ของเดือน  ลงทะเบียนเวลา 14.00 น.  เตรียมบัตรประชาชน , บัตร Teen Club  บัตรนักศึกษา สำหรับการลงทะเบียน มาด้วย  พื้นที่ Feel Fit   ชั้น  3
 

2.ค่าพื้นที่  :  200.-บาท / ครั้ง  ( ทุกวันเสาร์ )
 

3.สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วไม่มา จะทำการปล่อยพื้นที่เวลา 14.30 น.
 

4.ห้าม !! : งดการจำหน่ายสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์แบรนด์เนม , สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์  อาทิเช่น  เสื้อยืดสกรีน , ผ้าพันคอ , ผ้าผูกผม , กระเป๋า , นาฬิกา , สร้อยคอ , เครื่องประดับ , เคสมือถือ รวมไปถึงลายเส้นการ์ตูน , สินค้าที่ไม่ใช่งานแฮนด์เมด หรือสินค้าที่ซ้ำกับร้านค้าในศูนย์การค้าฯ  หากตรวจพบ และ โดนตักเตือน เกิน  2 ครั้ง จะทำการยกเลิกการจำหน่ายสินค้า โดยไม่มีเงื่อนไขใดใด ทั้งสิ้น 
 

5.ห้าม !! นำรถเข็ญของศูนย์การค้าฯ   รถเข็ญของ  TOPs , BIG C , HOME PROมาใช้ในพื้นที่ หากจำเป็นต้องใช้  เมื่อเสร็จแล้ว ต้องรีบนำไปเก็บทันที ห้ามจอดไว้ในพื้นที่
 

6.ห้าม !! ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้าภายในพื้นที่  หากเจอและตักเตือน เกิน 2 ครั้ง จะยกเลิกการจำหน่ายสินค้าทันที ไม่มีเงื่อนไขใดใด ทั้งสิ้น